s2e activites entete

Konštruktér špeciálnych strojov

Ako hlavný dodávateľ dokončovacích zariadení pre výrobcov komponentov kategórie 1 a 2 sa venujeme najmä činnosti v oblasti plastov pre automobilový priemysel.

 

Sprevádzame našich zákazníkov počas ich rozvoja a naše zariadenia inštalujeme vo väčšine krajín sveta.

Vďaka našim skúsenostiam, zozbieraným v priebehu 35 rokov, zvládame tradičné techniky (rezanie, zváranie a montáž) a techniky Priemyslu 4.0 (automatizácia, priemyselné IT a vnútorné prepojenie). Sme pripravení ponúknuť vám naše know-how na realizáciu predprojektovej prípravy, prototypov alebo špecifického vývoja.

Naše partnerstvo so spoločnosťou BRANSON nám umožňuje byť vždy o jeden krok popredu v implementácii ultrazvukovej technológie. Taktiež disponujeme prostriedkami vývoja, testovania a globálnej podpory.