Rôzne

  • Neustále monitorovanie
  • Kontrolné miesto (pokayoke).
  • Stroje pre rôzne kontrolné testy.
  • Zariadenie pre elektrické ovládanie.