Ultrazvukové zváranie

  • Ovládame všetky súčasné technológie zvárania pomocou ultrazvuku (20,30,40 khz, zváranie energiou...).
  • Úpravou nitov, bodové alebo riadenou energiou.
  • Kazetové stroje.