Špeciálne stroje na výrobu plastových dielov

Automatizácia

Špeciálne stroje na výrobu plastových dielov

Automatizácia v špeciálnych strojoch

hodín programov ročne

Vďaka viac ako 40-ročným skúsenostiam v oblasti automatizácie vám môžeme ponúknuť riešenia prispôsobené vašim potrebám: jednoduchú alebo zložitejšiu architektúru s priemyselnými zbernicami, priemyselnými sieťami a priemyselnými IT vytvorí a implementuje naša projekčná kancelária tak, aby spĺňala obmedzenia rôznych aplikácií.

Naše skúsenosti s programovaním PLC SIEMENS, SCHNEIDER a OMRON zaručujú vysokú úroveň spoľahlivosti. Komunikačné rozhrania pre obsluhu boli vyvinuté v súlade s našou grafickou chartou, aby sa zabezpečila intuitívna a používateľsky prívetivá obsluha stroja. Na HMI sa môžu zobrazovať užitočné informácie na analýzu a použitie: história alarmov, počítadlá dielov, výrobný režim atď.

Môžeme sa tiež prispôsobiť vašim vlastným štandardom programovania PLC a HMI, aby sme štandardizovali vaše stroje.

Vďaka Priemyslu 4.0 už stroje nie sú autonómne jednotky, ale sú čoraz viac prepojené. Naše riešenia na archiváciu výrobných údajov zabezpečujú sledovateľnosť dôležitých parametrov.

Výhody automatizácie

Zvýšená účinnosť

Automatizácia účelových strojov môže výrazne zvýšiť efektivitu výroby. Automatizácia eliminuje ľudské chyby a zaručuje konzistentnú výrobu, čím zabezpečuje jednotnú kvalitu vyrábaných dielov.

Zníženie nákladov

Integrácia automatizácie do špeciálnych strojov môže výrazne znížiť výrobné náklady. Menej odpadu, lepšie využívanie zdrojov a zníženie počtu potrebných pracovníkov – to všetko prispieva k výrazným úsporám v strednodobom horizonte.

Flexibilita výroby

Vďaka automatizácii možno výrobu rýchlo prispôsobiť rôznym potrebám alebo špecifikáciám. Automatizácia ponúka bezkonkurenčnú flexibilitu, či už ide o zmenu modelov dielov alebo úpravu výrobných rýchlostí.

Zvýšená bezpečnosť

Automatizované stroje sú navrhnuté tak, aby optimálne pracovali bez priameho zásahu človeka, čím sa znižuje riziko nehôd alebo úrazov na pracovisku.

Vysledovateľnosť a kontrola

Automatizovaný systém umožňuje úplnú sledovateľnosť výroby. Každá fáza procesu sa zaznamenáva, čo poskytuje úplnú transparentnosť a umožňuje prísnu kontrolu kvality.

km pripojených káblov

Optimalizácia výrobných procesov

Automatizácia zohráva kľúčovú úlohu pri optimalizácii výrobných procesov. Automatizáciou opakujúcich sa úloh a zabezpečením stálej presnosti môžu špeciálne stroje vybavené automatizáciou zvýšiť rýchlosť výroby a zároveň zaručiť bezchybnú kvalitu vyrábaných dielov.

Prispôsobivosť a škálovateľnosť

Jednou z hlavných predností automatizácie je jej schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa potrebám výroby. Či už ide o uspokojenie rastúceho dopytu, integráciu nových funkcií alebo dodržiavanie nových noriem, automatizačné riešenia ponúkajú škálovateľnosť, ktorá umožňuje spoločnostiam zostať konkurencieschopnými v neustále sa meniacom priemyselnom prostredí.

Špeciálne stroje na výrobu plastových dielov pre všetky odvetvia činnosti

Príklady špeciálnych strojov na výrobu plastových dielov s automatizáciou

Špeciálne stroje na výrobu plastových dielov

Viac informácií o automatizácii…

Potrebujete alebo máte projekt na špeciálny stroj na výrobu plastových dielov?

Prediskutujme vaše špecifikácie a rôzne funkcie, ktoré majú byť integrované do vášho stroja, najmä automatizáciu a sieťové programovanie.

Ďalšie funkcie špeciálnych strojov S2E na výrobu plastových dielov

Vysekávanie a dierovanie

Ultrazvukové zváranie

Montáž

Integrácia

Robotika

Modernizácia