S2E: Spoločnosť, ktorá sa zaviazala k udržateľnej budúcnosti

Vo svete, kde sa udržateľnosť a ekologická zodpovednosť stali hlavnými problémami, sa spoločnosť S2E vyznačuje svojím hlbokým záväzkom voči životnému prostrediu a spoločnosti.

Uznávaný ekologicky zodpovedný prístup

S2E sa angažuje nielen slovami, ale aj činmi. Spoločnosť získala značku Ecovadis, je členom francúzskeho podnikateľského klimatického záväzku a súčasťou komunity Coq Vert.

Značka Ecovadis: uznanie nášho záväzku

Ecovadis hodnotí spoločnosti z hľadiska ich výkonnosti v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Získaním tejto značky S2E preukazuje svoj záväzok dodržiavať etické, sociálne a environmentálne postupy.

Francúzsky klimatický záväzok pre podniky: opatrenia v oblasti klímy

Spoločnosť S2E sa ako člen francúzskeho podnikateľského klimatického záväzku zaviazala znížiť svoju uhlíkovú stopu a zaviesť postupy šetrnejšie k životnému prostrediu.

Komunita Coq Vert: sieť angažovaných spoločností

Pripojenie sa ku komunite Coq Vert dokazuje záväzok spoločnosti S2E spolupracovať s inými spoločnosťami na podpore udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti.

Prečo je tento záväzok pre S2E nevyhnutný?

Ekologická zodpovednosť nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou. Pre spoločnosť S2E je tento záväzok základom jej hodnôt a vízie do budúcnosti.

Pozitívny vplyv na spoločnosť

Prijatím ekologicky zodpovedných postupov spoločnosť S2E pomáha vytvárať lepší svet pre budúce generácie.

Reakcia na očakávania zákazníkov

Zákazníci čoraz častejšie hľadajú partnerov, ktorí sa zaviazali k udržateľnosti. Spoločnosť S2E sa zaviazala splniť tento dopyt a zároveň ponúkať kvalitné riešenia.

Zistite, ako môžu naše ekologické riešenia splniť vaše potreby.

Ekologicky zodpovedná budúcnosť S2E

Záväzok spoločnosti S2E sa tým nekončí. Spoločnosť neustále hľadá nové spôsoby, ako zlepšiť svoje postupy a posilniť svoj záväzok k ekologickej zodpovednosti.

Inovácie pre udržateľnú budúcnosť

S2E investuje do výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť ešte ekologickejšie riešenia.

Spolupráca pre väčší vplyv

Spoluprácou s inými spoločnosťami a organizáciami chce S2E znásobiť svoj vplyv a propagovať ekologickú zodpovednosť v širšom meradle.

Hmatateľné výhody ekologickej zodpovednosti

Prijatie ekologicky zodpovedného prístupu je viac ako len morálny alebo etický záväzok. Okrem toho ponúka spoločnosti hmatateľné výhody.

Zníženie nákladov

Prijatím postupov šetrnejších k životnému prostrediu sa spoločnosti S2E podarilo dosiahnuť úspory, najmä pokiaľ ide o spotrebu energie a nakladanie s odpadom.

Zlepšenie imidžu značky

Záväzok spoločnosti S2E k ekologickej zodpovednosti posilňuje jej imidž u zákazníkov a partnerov a robí z nej kľúčového hráča vo svojom odvetví.

Prilákanie a udržanie talentov

Čoraz viac odborníkov chce pracovať pre spoločnosti, ktoré zdieľajú ich hodnoty. S2E je vďaka svojmu záväzku k ekologickej zodpovednosti obľúbeným zamestnávateľom.

Chcete sa pripojiť k angažovanej spoločnosti?

Ekologická zodpovednosť pri návrhu a výrobe špeciálnych strojov na výrobu plastových dielov

Ekologická zodpovednosť je pre S2E viac ako len módne slovo. Je to hlboký záväzok, ktorým sa riadi každé rozhodnutie a činnosť spoločnosti. Tým, že spoločnosť S2E stavia udržateľnosť do centra svojej stratégie, dokazuje, že zodpovednosť a výkonnosť môžu ísť ruka v ruke.

Spoločnosť S2E, špecialista na konštrukciu a výrobu špeciálnych strojov na výrobu plastových dielov, sa môže pochváliť viac ako 40 rokmi technických skúseností.

Kombináciou inovácií, udržateľnosti a dokonalosti ponúka S2E riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú špecifické potreby rôznych priemyselných odvetví vrátane automobilového priemyslu a ďalších.

Viac informácií…