Zásady ochrany osobných údajov

verzia 16/11/2023

Vydavateľ prikladá ochrane vášho súkromia najvyššiu dôležitosť. Preto sa zaväzujeme dodržiavať dôvernosť osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.

Tieto zásady dôvernosti vás informujú o spôsobe, akým stránka používa a chráni informácie, ktoré nám odovzdávate pri prehliadaní stránky.

Upozorňujeme, že vydavateľ stránky môže tieto zásady kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, najmä s cieľom dosiahnuť súlad so zmenami v právnych predpisoch, nariadeniach, judikatúre alebo technológiách. V takom prípade bude dátum aktualizácie jasne uvedený v hornej časti týchto zásad. Tieto zmeny sú pre používateľa záväzné hneď po ich zverejnení online. Používateľ by preto mal pravidelne konzultovať tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie, aby si všimol všetky zmeny.

1) Definície

Site: odkazuje na webovú stránku s2e.fr.
Používateľ: ako návštevník stránky sa stávate používateľom obsahu a služieb, ktoré stránka ponúka.
Koncové zariadenie: ide o zariadenie, ktoré používate na prístup na stránku a jej prehliadanie (počítač, tablet, smartfón atď.).

2) Zhromaždené osobné údaje

Môžeme zhromažďovať a spracúvať tieto údaje:

 • Informácie, ktoré nám zašlete priamo:
  Pri prehliadaní stránky môžete byť požiadaní, aby ste nám poskytli informácie, z ktorých niektoré vás môžu identifikovať (ďalej len „vaše osobné údaje“). To platí najmä vtedy, keď použijete kontaktný formulár, napíšete komentár, zúčastníte sa prieskumu, štúdie alebo súťaže alebo sa prihlásite na odber noviniek…
  Tieto informácie môžu zahŕňať tieto osobné údaje:
  – meno a priezvisko
  – e-mailová adresa
  – telefónne číslo
  – poštovú adresu
  – a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžete poslať v priebehu výmeny alebo kontaktu.

 

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky prostredníctvom interakcie so stránkou:
  Ide o údaje zozbierané zo súborov cookie, najmä prostredníctvom služby Google Analytics, vrátane nasledujúcich informácií:
  – informácie týkajúce sa zariadení, ktoré používate na prístup na stránku (počítač, tablet, smartfón).
  – IP adresa, údaje o pripojení a polohe (DÔLEŽITÉ: nastavili sme systém na anonymizáciu IP adries zhromaždených službou Google Analytics).
  – operačné systémy a platformy
  – údaje týkajúce sa vášho prehliadania stránok (url navštívených stránok, dĺžka prehliadania, použité vyhľadávacie výrazy atď.).
  V prípade, že používate funkcie sociálnej siete, ktoré sú vám k dispozícii, budeme mať prístup k niektorým údajom (najmä k vášmu menu, priezvisku, fotografii, e-mailovej adrese a počtu priateľov) vo vašom konte na uvedenej sociálnej sieti v súlade so všeobecnými podmienkami používania príslušnej sociálnej siete. Niektoré vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať aj pri interakcii s funkciami týchto sociálnych sietí, ako sú napríklad funkcie „Páči sa mi to“..

3) Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory v alfanumerickom formáte, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk pri prehliadaní webovej lokality. Tieto súbory generuje server navštívenej stránky alebo server tretej strany (webová analytická služba, reklamná agentúra atď.).

Súbory cookie sa používajú na vašu identifikáciu (prostredníctvom vášho počítača), keď sa vrátite na pôvodne navštívenú stránku. Súbory cookie nemôžu načítať ani prenášať žiadne údaje z vášho pevného disku ani prenášať vírusy.

Stránka môže používať súbory cookie a podobné technológie na uľahčenie vášho prehliadania tým, že si zapamätá vaše používateľské preferencie a pochopí, ako využívate služby a obsah, ktoré stránka ponúka, s cieľom zlepšiť jej relevantnosť a ergonómiu.

V našich e-mailoch a bulletinoch môžeme uvádzať aj sledovacie pixely, čo sú malé obrazové súbory, ktoré umožňujú zistiť, či boli správy otvorené a či boli zobrazené odkazy v nich uvedené.

Súbory cookie a podobné technológie, ktoré používame, môžu byť :

 • funkčné: t. j. potrebné na vykonanie funkcie, ako je napríklad vaša identifikácia pri korešpondencii, komentári alebo prípadne online objednávke;
 • analytické a výkonnostné: t. j. spojené s monitorovaním a marketingovou analýzou návštevnosti stránok;
 • reklama a cielenie: ak sa používa reklama, tieto súbory cookie môžu zaznamenávať vaše návštevy a prezeranie stránok lokality, ako aj vašu polohu, aby vám lokalita a jej reklamní partneri mohli ponúkať reklamu podľa vašich záujmov a/alebo vašej geografickej polohy;
 • súbory cookie sociálnych sietí: ide o súbory cookie, ktoré umiestňujú tlačidlá na zdieľanie v sociálnych sieťach.

Tieto súbory cookie môžu pochádzať zo servera stránky alebo od tretích strán (ako napríklad Google Analytics).

Pri prvej návšteve stránky budete požiadaní o súhlas s používaním súborov cookie a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak si to želáte, a to nasledujúcim spôsobom:

Ak odmietnete prijímať súbory cookie na svojom termináli, môžete pokračovať v prehliadaní stránky, ale niektoré časti alebo funkcie nemusia fungovať správne.

4) Účel zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje používame s vaším súhlasom na:

 • poskytnúť vám obsah, ktorý ste si vyžiadali (najmä newsletter atď.),
 • nadviazať s vami kontakt a/alebo korešpondenciu s cieľom poskytnúť vám informácie o našich aktivitách a/alebo službách,
 • umožniť vám v prípade potreby komunikovať s ostatnými návštevníkmi stránky, najmä prostredníctvom komentárov k článkom,
 • získavanie štatistických údajov o návštevníkoch, ktoré nám umožnia zlepšiť správu stránky (prezentáciu, organizáciu, prispôsobenie obsahu vášmu zariadeniu atď.) a váš používateľský zážitok,
 • aby sme vám umožnili personalizovať váš profil s cieľom ponúknuť vám obsah a ponuky v súlade s vašimi očakávaniami a záujmami,
 • dodať vám prípadne akékoľvek produkty alebo služby, ktoré ste si objednali na tejto stránke,
 • prípadne prijímať platby za poskytnuté produkty alebo služby,
 • zabezpečiť dodržiavanie našich všeobecných podmienok používania stránky, našich zásad ochrany osobných údajov a platných predpisov.

Toto spracúvanie je založené na vašom súhlase a/alebo našom oprávnenom záujme na meraní efektívnosti našich služieb a plnení našich príslušných povinností.

5) Príjemcovia zhromaždených informácií

Vydavateľ nepodniká v oblasti obchodovania s vašimi osobnými údajmi.

Vaše osobné údaje sa preto budú zdieľať len v nasledujúcich prípadoch:

 • s našimi poskytovateľmi služieb webovej analýzy(Google Analytics);
 • s našimi poskytovateľmi e-mailových služieb(MailChimp alebo SendinBlue);
 • s našimi poskytovateľmi služieb, ktorí spravujú súbory predplatiteľov a/alebo zákazníkov (napríklad Zoho CRM, ak je to vhodné);
 • s našimi poskytovateľmi platobných služieb (napríklad PayPlug, PayPal alebo Stripe, ak je to vhodné);
 • s našimi dodávateľmi produktov alebo služieb predávaných prostredníctvom stránky (ak je to vhodné) a príslušnou logistikou;
 • v rámci zákonných povinností alebo na zabezpečenie dodržiavania našich podmienok používania stránky a vo všeobecnosti na ochranu našich práv;
 • a keď o to požiadate, napríklad keď použijete metódu overovania poskytovanú sociálnou sieťou alebo keď sa na stránku dostanete kliknutím na reklamu alebo odkaz na partnerskej stránke.

6) Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchováva vydavateľ a/alebo jeho poskytovatelia služieb po dobu potrebnú na poskytovanie služieb zodpovedajúcich zhromažďovaniu týchto údajov alebo na odpoveď na vašu žiadosť.

7) Ochrana vašich osobných údajov

Bezpečnosti stránky a vašich osobných údajov prikladáme najväčší význam. Sú uložené na našom serveri u poskytovateľa hostingu v bezpečnom prostredí v súlade s predpismi RGPD.

Náš bezpečnostný systém zahŕňa tieto prvky:

Zo svojej strany ste zodpovední za ochranu svojho prihlasovacieho mena a hesla a musíte sa chrániť pred neoprávneným prístupom k nim; najmä ak zdieľate terminál, musíte zabezpečiť, aby ste sa po každom použití úplne odpojili.

8) Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup: môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame;
 • právo na opravu: v prípade potreby môžete svoje údaje aktualizovať v rozhraní na správu svojich parametrov alebo nás o to požiadať.
 • právo na vymazanie: môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • právo na prenosnosť: môžete nás požiadať o vrátenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, vo forme strojovo čitateľného súboru.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, použite kontaktné tlačidlo v poslednom odseku nižšie. Urobíme všetko pre to, aby sme vám tieto informácie poskytli, zmenili alebo vymazali do 30 dní od prijatia vašej žiadosti, ku ktorej bude priložený doklad o vašej totožnosti vzhľadom na našu povinnosť bezpečnosti a dôvernosti, a s výnimkou žiadostí, ktoré sú zjavne zneužiteľné vzhľadom na ich počet alebo ich opakovanú alebo systematickú povahu.

Niektoré vaše osobné údaje však môžeme uchovávať, ak to vyžaduje zákon alebo legitímny dôvod, najmä na vymáhanie našich práv v prípade sporu.

9) Platné predpisy

Stránka sa riadi francúzskym právom, najmä na Všeobecným nariadením o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prijatým Európskym parlamentom a Radou 27. apríla 2016 a zmeneným francúzskym zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978.

Všetky informácie o platných predpisoch nájdete na stránke
na webovej stránke CNIL
.

10) Kontakt

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo podniknúť akékoľvek kroky…

Právne upozornenie a zásady ochrany osobných údajov: © Accompagnement & Stratégie SAS.